Kindercoaching en kinder- en jeugdtherapie

Uw kind mag gezien worden: Seeyou! Een kind mag zichzelf laten zien. Soms lukt dit niet omdat onzekerheid, angst, boosheid, verdriet, gebrek aan concentratie of nog iets anders in de weg staat. Door kindercoaching of -therapie kan ik uw kind helpen om inzicht in zichzelf te krijgen, de kwaliteiten van zichzelf te ontdekken en te gebruiken en te leren omgaan met moeilijke situaties en/of gevoelens. Mijn uitgangspunt is dat ieder kind een oplossing heeft voor zijn of haar probleem. Een kind weet vaak wel wat het nodig heeft en ik als begeleider help uw kind om dit naar boven te krijgen en hier woorden aan te geven en/of gevoelens te plaatsen.

Ik werk graag met de boom als metafoor voor coaching of therapie! Als een kind lekker in zijn vel zit dan voelt het zich als een boom die stevig staat met de wortels diep in de grond en de takken reikend naar de hemel. Het groeit en als er een storm komt dan heeft de boom het even zwaar maar na een poosje herstelt hij zich weer. Als de boom wat verzwakt omdat het een storm niet goed kan verwerken kan kindercoaching helpen om (weer) krachtig(er) te worden. We kijken hoe dit is gekomen, maar vooral hoe de boom weer kan groeien en stralen.

Het kan ook zijn dat de boom bijna is omgevallen omdat de wortels niet stevig in de grond stonden, dan kan kindertherapie helpen. We kijken hoe het nou gekomen is dat de wortels niet in de grond konden komen. Wat staat in de weg?

Kindercoaching of -therapie is kortdurend, integratief en oplossingsgericht.

U kunt bij mij terecht als er vragen zijn rondom:

  • Faalangst
  • Omgaan met hoogsensitiviteit
  • Omgaan met emoties als boosheid, angst, verdriet
  • Concentratieproblemen of onrustig gedrag
  • Weinig zelfvertrouwen/laag zelfbeeld
  • Pesten of gepest worden
  • Moeite met sociale contacten en vaardigheden
  • Verwerken van een echtscheiding, verhuizing of een overlijden

Deze lijst is zeker niet volledig; ieder kind en elke situatie is immers anders. Neemt u voor vragen gerust contact op. We zullen dan samen bekijken of ik u kan helpen.