Ik start met het in kaart brengen van het gedrag of gevoel wat als problematisch wordt ervaren. Vervolgens worden in overleg met ouders en eventueel met het kind doelen vastgesteld om naar een oplossing toe te werken.

Ik werk o.a. door middel van tekenen, knutselen, kleien, werken met handpoppen, spelen met/gebruiken van speelgoed als zand, playmobil, enz. Tijdens dit spelen observeer ik het kind en geef gerichte therapeutische opdrachten of handelingen. Op deze manier kan het kind ontdekken wat hij/zij allemaal aan mogelijkheden en kwaliteiten heeft en kan benutten in situaties die hij/zij moeilijk vindt.

U kunt uw kind telefonisch of via e-mail bij mij aanmelden. Na een korte beschrijving van waar het kind en/of ouder(s) tegen aanlopen wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Voor dit gesprek ontvangt u een vragenformulier. Wanneer ik voldoende informatie heb, bekijk ik of het kind bij mij op de juiste plek is. Omdat het kind onlosmakelijk met de ouders verbonden is, vind ik het belangrijk de ouders erbij te betrekken. Na 4 sessies plannen we een gesprek om doelen te bespreken en op elkaar af te stemmen.

Kindercoaching en -therapie is kortdurend dat wil zeggen dat maximaal 10-15 sessies voldoende zijn om te kunnen zeggen:

"hé zie mij!" en voor de omgeving "seeyou!"


Mijn contactgegevens zijn:
Seeyou kidspraktijk
Hanneke Noordhof
Wegastraat 4
9801 VV Zuidhorn
Telefoon: 06-42115644

hanneke@seeyou-kidspraktijk.nl
www.seeyou-kidspraktijk.nl